Semmieke moet deelname CDI Lier staken vanwege brand op Gestüt Erlenhof

Siemmeke heeft haar deelname aan CDI Lier vroegtijdig moeten staken omdat er vanochtend vroeg brand is uitgebroken op Gestüt Erlenhof, de stal van de familie Rothenberger. Tijdens de brand zijn er verschillende paarden het bos in gevlucht. Een nog onbekend aantal paarden is omgekomen bij de brand. Sanneke liep rookvergiftiging en ligt momenteel in het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van de politie brak vanmorgen om 6.15 uur de brand uit, het vuur was in de rijhal ontstaan. Verschillende paarden zijn in de vlammen gestorven. Twee mensen die geprobeerd hebben de paarden te redden, hebben vergiftigingsverschijnselen opgelopen. De bluswerkzaamheden zullen nog de hele dag duren.

De grote overdekte hal is volledig afgebrand, het vuur heeft zich verspreid zich naar het naastgelegen stalgebouw. Paarden die het bos ingevlucht zijn, zijn inmiddels weer gevangen. De schade is enorm!

Familie Rothenberger heeft het volgende gereageerd op hun website: “We zijn direct uit Lier naar huis gereden. Het staat vast dat we een groot deel van ons levenswerk zijn verloren: onze rijhal, onze stal, een aantal jonge paarden en pensionaris. Sonke en Sanneke zijn op de brand opmerkzaam gemaakt toen de hond aansloeg. Sönke kon Cosmo in de stal van de familie Krause onderbrengen en ook Goldi redden. Verschillende paarden zijn gewond geraakt. Sanneke ligt met een rookvergiftiging in het ziekenhuis, maar het gaat naar omstandigheden goed met haar.”

De organisatie van CDI4* Lier wenst de familie Rothenberger heel veel sterkte met deze grote tragedie.

Semmieke has to end her participation at CDI Lier due to fire at Gestüt Erlenhof

Siemmeke had to stop her participation at CDI Lier prematurely because early morning fire broke out at Gestüt Erlenhof, the Rothenberger family’s stable. During the fire, several horses fled into the forest. An as yet unknown number of horses died in the fire. Sanneke ran smoke poisoning and is currently in the hospital.

According to a spokesman for the police this morning the fire broke out at 6.15 am, the fire had started in the indoor arean. Several horses have died in the flames. Two people who have tried to save the horses have suffered symptoms of poisoning. The extinguishing works will continue throughout the day.

The large indoor arena has completely burned down, the fire has spread to the stable building next to the arena. Horses who have fled into the forest have been caught again. The damage is huge!

Family Rothenberger has responded to their website: “We drove home straight from Lier. It is certain that we have lost a large part of our life’s work: our riding hall, our stable, a number of young horses and pensionary. Sönke and Sanneke were alerted to the fire when the dog barked. Sönke was able to accommodate Cosmo in the Krause family’s stable and also saved Goldi. Several horses have been injured. Sanneke is in the hospital with a smoke poisoning.

The organization of CDI4* Lier wishes the Rothenberger family a lot of strength with this great tragedy.