Interactieve clinic met Stephan Buitenbos en Barbara Boot

Wanneer juryleden een kür op muziek gaan beoordelen krijgen zij met veel meer te maken dan enkel het beoordelen van de harmonie tussen paard en ruiter. Ook de beoordeling van de muziek speelt tijdens de kür op muziek een enorme rol en vraagt dan ook om aparte beoordeling. Stephan Buitenbos en Barbara boot zijn gespecialiseerd in het maken van de muziek voor onder een kür en geeft op zondag een interactieve clinic waarbij hij juryleden tips gaat geven waarmee zij beter muziek leren beoordelen.

Harmonie
Aan het begin van de clinic zullen de juryleden een voorbeeld kür beoordelen die zij na de clinic met de nieuwe tips nog een keer zullen herbeoordelen. Tijdens de clinic zullen er met drie hoofdonderwerpen gewerkt worden waarvan het eerste onderwerp de muziekkeuze zal zijn. De keuze van de muziek draagt namelijk enorm bij aan de gehele harmonie en moet dan ook goed bij zowel de proef als het paard passen.

Tempo
Vervolgens zullen Stephan en Barbara de juryleden, maar ook het publiek, meer vertellen en laten zien over hoe je de juiste opbouw van de muziek aanpast aan de proef en het paard. Elk paard beweegt namelijk anders waardoor niet elk paard precies op elke muziek past. Ook de overgangen en het tempo van de muziek zijn belangrijk wanneer een paard naar een andere gang gaat of een bepaalde oefening uitvoert.

De clinics van Stephan Buitenbos en Barbara Boot van To the Music zijn voor menig dressuurliefhebber enorm interessant aangezien het onderdeel muziek vaak onbehandeld blijft. Mis deze kans dan ook niet om de clinic op zondag bij te wonen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en de clinic van Stephan en Barbara op zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.

 

Interactive clinic with Stephan Buitenbos and Barbara Boot

When jury members start judging a freestyle on music, they have to deal with much more than just judging the harmony between horse and rider. The assessment of music also plays an enormous role during the freestyle and therefore requires a separate assessment. Stephan Buitenbos and Barbara Boot specializes in making music for under a kür and gives an interactive clinic on Sunday in which he will give jury members tips to help them evaluate music better.

Harmony
At the start of the clinic the jury members will judge a sample kür which they will reassess with the new tips after the clinic. During the clinic, three main topics will be worked on, the first of which will be the choice of music. The choice of music contributes enormously to the entire harmony and must therefore suit both the test and the horse.

Tempo
Next, Stephan and Barbara will tell the jury members, but also the audience, more about how to adjust the correct structure of the music to the test and the horse. Every horse moves differently so that not every horse fits exactly to every music. The transitions and tempo of the music are also important when a horse goes to another hall or performs a certain exercise.

The clinics of Stephan and Barbara from To the Music are enormously interesting for many dressage enthusiasts since the part of music often remains untreated. Don’t miss this opportunity to attend the clinic on Sunday.

Due to the extensive program and the clinic by Tineke Bartels on Saturday and the clinic by Stephan and Barbara on Sunday, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.