Spencer Wilton regeert CDI4* Grand Prix

De dag werd gisteren afgesloten met een riderparty en voordien de knappe 4* Grand Prix. Daarin hield Spencer Wilton de concurrentie achter zich met Super Nova II (De Niro). Toch was de grootste verrassing, Adelinde Cornelissen die Aqiedo (Undigo) aan de start bracht. Oorspronkelijk had Cornrelissen aangekondigd dat ze Aqiedo op Indoor Brabant weer voor het eerst mee zou nemen, maar dat rentree vond iets eerder plaats.

Voor Wilton en de zeventienjarige Super Nova was het weer de tweede keer in de ring na eveneens een lange wedstrijdpauze. Het duo won met 75,761% en hield zo landgenoot Sonnar Murray Brown met Erlentanz (Latimer) achter zich. Brown reed naar een totaal van 74,174%.

Cornelissen en Aqiedo kwamen gisteren op het CDI in Lier voor het eerst sinds vorig jaar februari weer aan de start en eindigde met 73% op de derde plek.

Bekijk hier de resultaten.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en de clinic van Stephan Buitenbos zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.
Bron: Equnews 
Foto: DigiShots 

Spencer Wilton regeert CDI4* Grand Prix

The day ended yesterday with a rider party and before that the handsome 4 * Grand Prix. Spencer Wilton held back the competition with Super Nova II (De Niro). Yet the biggest surprise was Adelinde Cornelissen who started Aqiedo (Undigo). Originally, Cornrelissen had announced that it would take Aqiedo again for the first time at Indoor Brabant, but that return took place a little earlier.

For Wilton and seventeen-year-old Super Nova it was the second time in the ring after a long competition break. The duo won with 75.761% and kept countryman Sonnar Murray Brown behind with Erlentanz (Latimer). Brown drove to a total of 74.174%.

Cornelissen and Aqiedo came back to the CDI in Lier yesterday for the first time since last February and finished in third place with 73%.

View the full overview with the results here.

Due to the extensive program and clinic of Tineke Bartels on Saturday and the clinic with Stephan Buitenbos on Sunday, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.
Source: Equnews
Photo: DigiShots