Amazing CDI Lier ending with winner Anne Meulendijks

The judges opinions differed greatly in the Grand Prix Freestyle in Lier. With 76,445% Anne Meulendijks won the victory with a big lead over compatriot, Diederik van Silfhout.

Together with MDH Avanti NOP, Meulendijks did a nice test where she got an eight for the pirouettes and extended canter. The coordination with the music and balance between horse and rider gave the decisive factor for a winning score. Belgian judges Jacques Van Daele and Freddy Leyman placed the pair at the first spot.

Diederik van Silfhout took second place in the saddle of Expression NOP. A constant test with nicely executed pirouette yielded 75.550%. Ulrike Prunthaller ended third with Bartlgut’s Quebec. The duo gave a restless impression on the extended step, resulting in a final score of 75.050%.

For her own audience, Jorinde Verwimp scored sixth place with Cape Town with 72.33%.

View full results here .
Source: Equnews
Picture: Digishots

Prachtige afsluiting Lier met winnaar Anne Meulendijks in de Grand Prix Kür op Muziek

De meningen van de jury lagen sterk uiteen in de Grand Prix Freestyle in Lier. Met 76,445% haalde Anne Meulendijks de overwinning met een ruime voorsprong op landgenoot, Diederik van Silfhout.

Samen met MDH Avanti NOP reed Meulendijks een knappe proef waarbij ze achten kreeg voor de Pirouette en uitgestrekte galop. De coordinatie met de muziek en balans tussen paard en ruiter gaven de doorslag voor een winnende score. Belgische juryleden Jacques Van Daele en Freddy Leyman plaatsten het paar op de eerste stek.

Diederik van Silfhout volgde op de tweede plaats in het zadel van Expression NOP. Een constante proef met keurig uitgevoerde pirouette  leverde 75,550%. Ulrike Prunthaller vervolledigde het hoofdpodium met Bartlgut’s Quebec onder het zadel.  Het duo gaf een onrustige indruk bij de uitgestrekte stap en werd daar op afgestraft wat een eindresultaat van 75,050% opleverde.

Voor eigen publiek scoorde Jorinde Verwimp met Cape Town de zesde plaats met 72,33%.

Bekijk hier de volledige uitslag.
Bron: Equnews
Foto: Digishots

Nicolas Wagner has won a convincing victory in the Grand Prix Special

Nicolas Wagner has won a convincing victory in the Grand Prix Special today. With his horse Quater Back Junior he scored over 75%. The jury unanimously agreed that this combination had to win.

Fanny Verliefden and her Indoctro van de Steenblok gained a nice second place with a score of 72.638%. The half-passes to the right good be better according to the judges. The top five also includes Simon Missiaen with Charlie, Michelle Hagman meets Chagall H and Emma Hindle meets Romy del Sol.

View for full results here
Picture: Digishots

Nicolas Wagner naar overtuigende zege in Grand Prix Special

Nicolas Wagner heeft vandaag een overtuigende zege behaald in de Grand Prix Special. Met zijn paard Quater Back Junior scoorde hij ruim 75%. De jury was het unaniem eens dat deze combinatie moest winnen, bij elk onderdeel werd een cijfer tussen de zeven en de 8,5 genoteerd.

Fanny Verliefden en haar Indoctro v/d Steenblok behaalden een mooie tweede plaats met een score van 72,638%. Het appuyement naar rechts ging iets minder waar een  vijf werd genoteerd. De top vijf bestond verder uit Simon Missiaen met Charlie, Michelle Hagman met Chagall H en Emma Hindle met Romy del Sol.

Klik hier voor de volledige uitslag
Foto: Digishots

Kristine Moller wins Small Tour with 0,4% difference

The last day of CDI Lier started this morning with the freestyle for the Light Tour combinations. Kristine Moller and the Trakehner Standing O’Vation TSF won the test with barely half a percent ahead of audience favorite Jorinde Verwimp. Verwimp missed with Kastar Hof ter Zeedycke D’12 the victory with 0,4%.

The battle in the freestyle went between Luxembourg, Belgium and Germany. The victory went to Kristine Moller with the two-time World Cup finalist Standing O’Vation TSF. The daughter of Imperio got multiple eights for the extended trot, but also the flying changes scored high accourding to the judges. The beautiful freestyle was good for a score of 76.785%.

Jorinde Verwimp got 0.4% less for her freestyle with her Kastar Hof ter Zeedycke D’12. For the extended walk the Belgian got high points but also for the half passes. Verwimp amounted to 76,310%. Andrea Timpe ended third place on Don Carismo with 75.525%.

View full results here

Picture: Digishots

Kristine Moller naar nipte zege in de Kür op Muziek Lichte Tour

De laatste dag van het CDI in Lier is vanmorgen van start gegaan met de kür op muziek voor de Lichte Tour combinaties. Kristine Moller en de Trakehner Standing O’Vation TSF wonnen de proef met amper een halve procent voorsprong op publiekslieveling Jorinde Verwimp. Verwimp miste met Kastar Hof ter Zeedycke D’12 de overwinning met o,4%.

De strijd in de kür ging tussen Luxemburg, België en Duitsland. De zege ging naar Kristine Moller met de tweevoudige WK-finalist Standing O’Vation TSF. De dochter van Imperio kreeg 8-ten voor de uitgestrekte draf, maar ook de wisselseries scoorden hoog. De mooie kür leverde een score van 76.785% op.

Jorinde Verwimp kreeg voor haar kür met Kastar Hof ter Zeedycke D’12 maar 0,4% minder. Voor de uitgestrekte stap kreeg de Belgische hoge punten en ook voor de draf appuyementen. Verwimp kwam uit op 76.310%. Andrea Timpe bezette met 75.525% de derde plek op Don Carismo.

Bekijk hier de volledige uitslag

Foto: Digishots

Charlotte Fry wins U25 Freestyle with stallion Everdale

Charlotte Fry had her international debut in the U25 class with the KWPN stallion Everdale in Lier. Unanimously, the pair was placed in the lead with 75.260%. Thalia Rockx was second with her Verdi de la Fazenda, just like in the Grand Prix.

Also Fry her freestyle with Everdale went well. The stallion again impressed with his great passage that resulted in 8-th. The total came to 75.260% and the five judges had the couple unanimously in the lead.

Behind Fry, Thalia Rockx had to settle for second place. In the piaffe-passage the duo came a bit too short. The five judges were also unanimous in their opinion, a second place with 72.210%. Just before that, Rockx had already won the Young Riders Freestyle with Gerda Nova de la Fazenda.

The Belgian Alexa Fairchild was third with her Romy with 68.095% score.

View full results here
Picture: Digishots

Charlotte Fry en Everdale winnen ook U25 Kür op Muziek

Charlotte Fry had met de KWPN hengst Everdale in Lier haar internationale debuut in de U25 klasse. De Grand Prix was direct voor haar en gisteravond voegde Fry de zege in de kür op muziek aan toe. Unaniem werd het paar op kop geplaatst met 75.260%. Thalia Rockx werd net als in de Grand Prix tweede met haar Verdi de la Fazenda.

De kür van Charlotte Fry met Everdale verliep goed. De hengst imponeerde opnieuw in de passage die 8-ten opleverde. Ook de draf appuyementen leverden bij verschillende juryleden 8-ten op. Het totaal kwam op 75.260% en de vijf juryleden hadden het paar unaniem op kop.

Achter Fry moest Thalia Rockx genoegen nemen met de tweede plek. In de piaffe-passage kwam het duo iets te kort. De vijf juryleden waren ook bij haar unaniem in hun oordeel, een tweede plek met 72.210%. Even daarvoor had Rockx al de Young Riders kür gewonnen met Gerda Nova de la Fazenda.

De Belgische Alexa Fairchild werd derde op Romy met 68.095%.

Bekijk hier de volledige uitslag
Foto: Digishots

First place for Thalia Rockx at the Young Riders Freestyle

Thalia Rockx receives the first prize in the Young Riders Freestyles. She managed to achieve a great score of 75.125% with her Gerda Nova (by. Romanov). The pair made a big impression in the artistic part and the canter changes.

Rockx is so ahead of the Belgian rider Laura Luyten who managed to ride to a nice second place with a score of 73.083%. She counted on her J2l Lamborghini (by Bon Bravour). For Fabienne Jongen there is the third place with Botticelli (by Obelisk) after a score of 72.917%.

The fourth place is taken by Anna Guseynova and Lauda, followed by a fifth place from Sophie Reef with Rue Noblesse.

Suraya Hendrikx sent her Dear Friend 2 to sixth place with a score of 70.792%.

View the full results here
Source: Equnews
Picture: Digishots

Thalia Rockx met overmacht naar winst in Young Riders Freestyle

In de Young Riders Freestyle is het Thalia Rockx die de eerste prijs in ontvangst mag nemen. Zij kon gisteravond rekenen op Gerda Nova (v. Romanov) met wie ze naar een geweldige score wist te rijden van 75.125%. Het tweetal maakte vooral indruk in het artistieke gedeelte en de galopswissels.

Rockx gaat zo voor op de Belgische amazone Laura Luyten die hier naar een mooie tweede plaats weet te rijden met een score van 73.083%. Zij rekende op haar J2l Lamborghini (v. Bon Bravour). Voor Fabienne Jongen is er de derde plaats met Botticelli (v. Obelisk) na een score van 72.917%.

In de overige top vijf vinden we dan een vierde plaats voor Anna Guseynova en Lauda, gevolgd door een vijfde plaats van Sophie Reef met Rue Noblesse.

Suraya Hendrikx stuurde haar Dear Friend 2 nog naar de zesde plaats met een score van 70.792%.

Bekijk hier de volledige uitslag.
Bron: Equnews
Foto: Digishots