Micky Schelstraete wint Den Brabander Junioren team competitie

Bij de junioren is van start gegaan de Nederlandse jeugdamazone Micky Schelstraete. Jaar na jaar heeft zij zich in de kijker gereden. Vandaag behaalde Schelstraete de overwinning in de junioren team competitie met haar paard Grand-Charmeur. Schelstraete werd door de Belgische jury Jacques Van Daele en Nederlandse Jaenette Wolfs op de eerste plaats gezet.

Hoewel de halve pirouette even wat minder was blonk de combinatie uit met professioneel galopwerk en een algemeen heel stabiele proef. Het optreden werd beloond met een totaal score van 71,616% wat een nipte voorsprong gaf op de Duitse Lucie-Anouk Baumguertel met Zinq Sweetheart FH.

Baumguertel imponeerde Jo Graham met uit de verzamelde stap een halve pirouette links bijna perfect uit te voeren. De combinatie kreeg een totaal score van 71,212% en werd opgevolgd door lokale amazone Katelijne Maes met Ibou van de Kapelhoef.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Equnews

Foto: Digishots

Winner ponys: Shona Benner with Der Kleine Sunnyboy WE

In the first international pony class in Lier the German youth ruled. The Kingsley Prix became a team competition where Shona Benner led the individual classification. Benner was put first by Isabelle Judet and Jeannette Wolfs. Belgian judge, Freddy Leyman was less convinced of her performance with Der Kleine Sunnyboy WE.

Benner got nice scores for her trotting and the change from the half-circle. With a total of 73.466%, Antonia Busch-Kuffer with Daily Pleasure WE followed Benner into a second place. Busch-Kuffner’s performance was rewarded with a total of 72.190%.

The Dutch rider, Micky Schelstraete completed the top 3 with Elin’s Noncisdador. Schelstraete drove a stable test where she scored eights for the simple change to collected canter. The combination scored a total score of 71.810%.

Also Johana Kullmann with Champ of Class (7 &, 381%) and Lucie-Anouk Baumgeurtel with Zinq Coriander FH (71.286%) reached more than 70%.

View the full results here.

Source: Equnews

Photo credits: Digishots

Winnaar pony’s: Shona Benner met Der Kleine Sunnyboy WE

In de eerste internationale pony rubriek in Lier regeerde de Duitse jeugd. Deze Kingsley Prix werd een teamcompetitie waarbij Shona Benner het individueel klassement leidde. Benner werd door Isabelle Judet en Jeannette Wolfs op de eerste plaats gezet. Belgisch jurylid, Freddy Leyman was minder overtuigd van haar optreden met Der Kleine Sunnyboy WE.

Benner kreeg mooie scores voor haar drafwerk en de wissel uit de halve voltes. Met een totaal van 73,476% bleef de amazone haar landgenote Antonia Busch-Kuffer met Daily Pleasure WE voor. Busch-Kuffner haar optreden werd beloond met een totaal van 72,190%.

De Nederlandse amazone, Micky Schelstraete vervolledigde het podium met Elin’s Noncisdador. Schelstraete reed een stabiele proef waarbij ze achten noteerde voor de eenvoudige wissel naar verzamelde galop. De combinatie noteerde een totaalscore van 71,810%.

Ook Johana Kullmann met Champ of Class (7&,381%) en Lucie-Anouk Baumgeurtel met Zinq Coriander FH (71,286%) haalden grens van ruim 70%.

Voor Nederland reden ook Evi Van Rooij (King Stayerhof’s Jango), Lara Van Nek (Baumann’s Despino) en Floor Van der Kuijl (Casterayseweg’s Dreamboy) zij reden zichzelf bij de beste acht.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Equnews

Foto: Digishots

First winner CDI Lier 2019 is Lara van Nek

CDI Lier started with the Children as first competition today. The Dutch Lara Van Nek was able to take a generous lead with her horse Fariska (v. Vivaldi). Van Nek took a unanimous victory with 76,061%.

With a difference of almost 3% Lisa Steisslinger followed with Caddylack (by Casall). The German scored a total of 73.864% .

Alexander Goovaerts took third place for his own audience. Together with Habiba vh Bloemenhof (by Whahid) the Belgian just reached the limit of 70.00%.

View all results here.

Eerste winnaar CDI Lier 2019 is Lara van Nek

CDI Lier is vandaag gestart met als eerste rubriek de Children. De Nederlandse Lara Van Nek wist met een ruime voorsprong de rubriek op haar naam te schrijven.

In het zadel van Fariska (v Vivaldi) reed Van Nek naar een unanieme overwinning met 76,061%. De combinatie reed een vrij stabiele proef, waarbij ze voornamelijk in de tweede helft wisten te overtuigen. Met een verschil van bijna 3% volgde Lisa Steisslinger met Caddylack (v. Casall). De Duitse scoorde een totaal van 73,864% nadat ze iets afzwakte in de volte.

Voor eigen publiek volgde Alexander Goovaerts op de derde plaats. Samen met Habiba vh Bloemenhof (v. Whahid)  haalde de Belg net de grens van 70,00%. De arbeidsgangen wisten daarbij de jury te overtuigen.

Bekijk hier de volledige resultaten.

Wide international field of competitors participating at CDI Lier

Last Monday the registrations of CDI Lier were closed. The organization is very satisfied with the registrations they received. According to Wim Verwimp: “We are very pleased with the participants who have registered. You really notice that the upgrade the location has dones helps with a better field of participants and this means also a better and more exciting competition! ”

Names that will appear on the starting list are the Belgian dressage icons Jorinde Verwimp in the Grand Prix with Cape Town, Fanny Verliefden with Indoctro and Jeroen Devroe with Eres DL. CDI Lier will also be the international debut for Cape Town. Jorinde has only started Grand Prix twice before at national level. For Great Britain Emma Hindle with Romy Del Sol and Charlotte Fry with Dark Legend are on the list. The Netherlands also comes with a number of strong participants including Diederik van Silfhout with Expression N.O.P, Anne Meulendijks with MDH Avanti NOP and Stephanie de Frel, who recently started lessons with Anky van Grunsven, with Beach Boy. You will also find riders from Germany, Japan, Luxembourg, Finland, Australia, Ireland, Portugal, Norway and Sweden in the participants field.

In the Prix St George, Isabel Cool and Jorinde Verwimp have signed up for Belgium. Semmieke Rothenberger come to represent Germany and for the Netherlands Diederik van Silfhout has signed up his horse Dahlhoff.

All in all, the organization is happy with the number of registrations it has received. In addition to the senior competitions, the pony, junior and young rider competitions are also well filled. We also notice that companies are starting to find us better, the number of sponsors who have a warm heart for the competition is also getting bigger. Wim Verwimp: “It is nice that there are sponsors who want to help us and therefore increasingly appreciate the value of this beautiful dressage competition. Without the sponsors we are nowhere so I want to thank them all again! We as an organization are going to do our very best to bring this edition to a success again! ”

View here the full list of competitors.

Breed internationaal deelnemersveld meldt zich aan voor CDI Lier

Afgelopen maandag zijn de inschrijvingen van CDI Lier gesloten. De organisatie is zeer tevreden met de inschrijvingen die ze hebben mogen ontvangen. Aldus Wim Verwimp: “We zijn zeer verheugd met de deelnemers die zich ingeschreven hebben. Je merkt echt dat de facilitaire upgrade die de locatie heeft ondergaan meehelpt aan een beter deelnemersveld en daarmee natuurlijk ook een beter en spannender concours!”

Namen die op de startlijst zullen gaan verschijnen zijn o.a. in de Grand Prix de Belgische dressuuriconen Jorinde Verwimp met Cape Town, Fanny Verliefden met Indoctro en Jeroen Devroe Eres DL. CDI Lier zal overigens het internationale debuut worden voor Cape Town. Jorinde heeft hem pas twee keer eerder op nationaal niveau Grand Prix gestart. Voor Groot-Brittannië staan Emma Hindle met Romy Del Sol en Charlotte Fry met Dark Legend op de lijst. Ook Nederland komt met een aantal sterke deelnemers waaronder Diederik van Silfhout met Expression N.O.P, Anne Meulendijks met MDH Avanti NOP en Stephanie de Frel, die sinds kort lest bij Anky van Grunsven, met Beach Boy. Verder vind je in het deelnemersveld ruiters uit Duitsland, Japan, Luxemburg, Finland, Australië, Ierland, Portugal, Noorwegen en Zweden.

In de Prix St George Hebben Isabel Cool en Jorinde Verwimp zich opgegeven voor België. Semmieke Rothenberger kom Duitsland vertegenwoordigen en voor Nederland heeft Diederik van Silfhout zijn paard Dahlhoff in geschreven.

Al met al is de organisatie blij met het aantal inschrijvingen wat het heeft mogen ontvangen. Naast de senioren rubrieken zijn ook de pony-, junioren- en young riders- rubrieken goed gevuld. Ook merk je dat bedrijven ons steeds beter gaan vinden, het aantal sponsoren die het concours een warm hart toedragen wordt ook steeds een beetje groter. Wim Verwimp: “Het is fijn dat er sponsoren zijn die ons willen helpen en dus ook steeds meer de waarde inzien van dit prachtige dressuurconcours. Zonder de sponsoren zijn we nergens dus bij deze wil ik ze nog eens hartelijk bedanken! Wij als organisatie gaan weer ons uiterste best doen om ook deze editie weer tot een succes te brengen!”

Bekijk hier de lijst met alle deelnemers.

CDI Lier optimizes facilities for competitors

The third edition of CDI Lier is also held at Azelhof in Belgium. Azelhof has built a new indoor hall (60x33m) last winter. The new indoor ensures that the conditions for the participants of the International 4-star competition have improved considerably. The new indoor hall will be used as the warm up arena, allowing participants to have optimal conditions for warming up their horse for the test.

The new indoor hall is located near the stable block which ensures that the route from the stables to the warm up is short. A promenade has been realized between the new hall and the competition arena. The two indoors are separated from each other by means of a glass wall. On this promenade, various stands will be available for the shopping audience. The promenade provides extra atmosphere and openness, it also ensures a nice separation between the two arenas. In addition to the indoor hall, the outdoor arena at the front of the complex will be used as a second unloading facility. In bad weather this arena will be covered with a tent.

This year there is more enthusiasm than ever before for the four-star competition! With registrations from different countries, this year promises to be an exciting event with a large international field of participants. Today the registrations for CDI Lier close.

View the photos of the new indoor hall here.

Azelhof optimaliseert faciliteiten voor deelnemers CDI Lier

Ook de derde editie van CDI Lier wordt gehouden bij Azelhof in België. Azelhof heeft afgelopen winter een 60x33m nieuwe binnenhal laten aanleggen wat ervoor zorgt dat de condities voor de deelnemers aan het Internationale viersterrenconcours flink zijn verbeterd. De nieuwe binnenhal zal dienen als losrijpiste waardoor de deelnemers optimale omstandigheden hebben om hun paard los te rijden voor de proef.

De nieuwe binnenhal ligt vlakbij het stallencomplex wat zorgt dat de route van de stallen naar de losrijpiste kort is. Tussen de losrijpiste en de wedstrijdpiste is een promenade gerealiseerd welke door middel van een glazen wand van elkaar gescheiden wordt. Op deze promenade zullen verschillende stands te vinden zijn voor het shoppende publiek. De promenade zorgt voor extra sfeer en openheid, ook zorgt het voor een mooie afscheiding tussen de twee pistes. Naast de binnenhal zal de buitenpiste aan de voorzijde van het complex gebruikt worden als tweede losrijpiste. Bij slecht weer zal deze piste overdekt worden met een tent.

Dit jaar blijkt er meer animo dan ooit te zijn voor het viersterrenconcours! Met inschrijvingen uit verschillende landen belooft het dit jaar een spannende wedstrijd met een groot internationaal deelnemersveld te worden. Vandaag sluiten de inschrijvingen voor CDI Lier.

Bekijk hier de foto’s van de nieuwe binnenhal.