Diederik van Silfhout wins CDI4* Small Tour Prix St. Georges

Dressage at top level, that showed the CDI4 * Small Tour Prix St. Georges. The opinions of the jury members were scattered and the top performed evenly. Afterwards, Diederik van Silfhout appeared to have left the strongest impression. Van Silfhout won with Impression (Don Schufro) with 72.588% yesterday.

Two of the five jury members placed the duo in the lead. The pair scored sevens and eights and only showed a weak moment in the points. There was strong driving in this PSG with Tommie Visser in second place with Genesis Begijnhoeve (Jazz). Visser scored 71.824% and showed from the start that he was keen on a strong performance.

Dominique Filion followed with 71.412% in third place with the 8-year-old Fidertanz offspring, Frida K. The couple stayed at home, Jorinde Verwimp with Golddream vd Kempenhoeve (Caprilli van de Kempenhoeve). Verwimp rode a constant test which resulted in 70.853%.

Thalia Rockx followed with Gerda Nova (Romanov) in fifth place with 70.676% for Larissa Pauluis with Firs-Step Valentin (Vitalis), accounting for 70.559%.

View the full overview with the results here.

Due to the extensive program and clinic of Tineke Bartels on Saturday and the clinic with Stephan Buitenbos on Sunday, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.
Source: Equnews
Photo: DigiShots

 

 

Diederik van Silfhout wint CDI4* Small Tour Prix St. Georges

Dressuur op top niveau, dat leverde de CDI4* Small Tour Prix St. Georges. De meningen bij de juryleden lag verspreid en de top presteerde gelijkmatig. Na afloop bleek Diederik van Silfhout de sterkste impressie achtergelaten te hebben. Van Silfhout won gister met Impression (Don Schufro) met 72,588%.

Twee van de vijfjuryleden plaatste het duo op kop. Het paar scoorde zevens en achten en liet enkel in de wissels een zwak moment zien. Er werd sterk gereden in deze PSG waarbij Tommie Visser op de tweede plaats volgde met Genesis Begijnhoeve (Jazz). Visser scoorde 71,824% en liet van bij het begin zien dat hij gebrand was op een sterke prestatie.

Dominique Filion volgde met 71,412% op de derde plaats met de 8-jarige Fidertanz-nazaat, Frida K. Het paar bleef thuis-amazone, Jorinde Verwimp met Golddream vd Kempenhoeve (Caprilli van de Kempenhoeve) voor. Verwimp reed een constante proef wat resulteerde in 70,853%.

Op de vijfde plaats volgde Thalia Rockx met Gerda Nova (Romanov) met 70,676% voor Larissa Pauluis met Firs-Step Valentin (Vitalis), goed voor 70,559%.

Bekijk hier alle uitslagen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en de clinic van Stephan Buitenbos zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.
Bron: Equnews 
Foto: DigiShots 

Veerle van Hof with Don Diablo strongest combination during Children

The country trial for Children on CDI Lier had an extremely strong top three. Veerle van Hof, third in the introductory test, sent Don Diablo (Westpoint) to 77.222% and was thus awarded the first prize. Maura Knipscheer followed with Amaretto (Krack C x Jazz) in second place with 77.107% and was therefore just ahead of the German Clara Paschertz.

View the full overview with the results here.

Due to the extensive program and clinic of Tineke Bartels on Saturday and the clinic with Stephan Buitenbos on Sunday, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.
Source: Equnews
Photo: DigiShots

 

Veerle van Hof en Don Diablo sterkste combinatie bij de Children

De landenproef voor Children op CDI Lier kende een uiterst sterke top drie. Veerle van Hof, nog derde in de inleidende proef, stuurde Don Diablo (Westpoint) naar 77,222% en mocht daarmee de eerste prijs in ontvangst nemen. Maura Knipscheer volgde met Amaretto (Krack C x Jazz) op plaats twee met 77,107% en bleef daarmee nipt voor op de Duitse Clara Paschertz.

Bekijk hier alle uitslagen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en de clinic van Stephan Buitenbos zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.
Bron: Equnews 
Foto: DigiShots 

Helen Erbe wins Young Rider test

Helen Erbe has continued her success series today. In the Young Rider individual test the German rode with Fürst Kaspar (Fürst Picollo) to a unanimous victory with 73.529%. The combination convinced with a technical implementation that again included. the flying changes in the taste were appreciated by the jury.

The only combination remained above 73%. With over one and a half percent the Dutch Thalia Rockx followed with Golden Dancer de la Fazenda (Bretton Woods). The combination drove to 72.059% after a strong regular performance where it only went wrong in the collected trot.

Thalia Rockx followed in a nice second place with 71.175%. Linda Erbe completed the podium with DSP Fierro (Fürst Wettin) with 71.853%.

View the full overview with the results here.

Due to the extensive program and clinic of Tineke Bartels on Saturdays and the clinic with Stephan Buitenbos on Sundays, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.
Source: Equnews
Photo: DigiShots

 

Helen Erbe wint de individuele Young Rider test

Helen Erbe heeft vandaag haar succesreeks verder gezet. In de Young Rider individuele test reed de Duitse met Fürst Kaspar (Fürst Picollo) naar een unanieme zege met 73,529%. De combinatie overtuigde met een technische uitvoering waarbij opnieuw oa. de vliegende wissels in de smaak vielen bij de jury.

Als enige bleef de combinatie boven de 73%. Met ruim anderhalf procent volgde de Nederlandse Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (Bretton Woods). De combinatie reed naar 72,059% na een sterk regelmatig optreden waarbij het enkel misliep in de verzamelde draf.

Thalia Rockx volgde op een mooie tweede plaats met 71,175%. Linda Erbe vervolledigde het podium met DSP Fierro (Fürst Wettin) met 71,863%.

Bekijk hier het volledig overzicht met de uitslagen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en de clinic van Stephan Buitenbos zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.
Bron: Equnews 
Foto: DigiShots 

Interactive clinic with Stephan Buitenbos and Barbara Boot

When jury members start judging a freestyle on music, they have to deal with much more than just judging the harmony between horse and rider. The assessment of music also plays an enormous role during the freestyle and therefore requires a separate assessment. Stephan Buitenbos and Barbara Boot specializes in making music for under a kür and gives an interactive clinic on Sunday in which he will give jury members tips to help them evaluate music better.

Harmony
At the start of the clinic the jury members will judge a sample kür which they will reassess with the new tips after the clinic. During the clinic, three main topics will be worked on, the first of which will be the choice of music. The choice of music contributes enormously to the entire harmony and must therefore suit both the test and the horse.

Tempo
Next, Stephan and Barbara will tell the jury members, but also the audience, more about how to adjust the correct structure of the music to the test and the horse. Every horse moves differently so that not every horse fits exactly to every music. The transitions and tempo of the music are also important when a horse goes to another hall or performs a certain exercise.

The clinics of Stephan and Barbara from To the Music are enormously interesting for many dressage enthusiasts since the part of music often remains untreated. Don’t miss this opportunity to attend the clinic on Sunday.

Due to the extensive program and the clinic by Tineke Bartels on Saturday and the clinic by Stephan and Barbara on Sunday, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.

Interactieve clinic met Stephan Buitenbos en Barbara Boot

Wanneer juryleden een kür op muziek gaan beoordelen krijgen zij met veel meer te maken dan enkel het beoordelen van de harmonie tussen paard en ruiter. Ook de beoordeling van de muziek speelt tijdens de kür op muziek een enorme rol en vraagt dan ook om aparte beoordeling. Stephan Buitenbos en Barbara boot zijn gespecialiseerd in het maken van de muziek voor onder een kür en geeft op zondag een interactieve clinic waarbij hij juryleden tips gaat geven waarmee zij beter muziek leren beoordelen.

Harmonie
Aan het begin van de clinic zullen de juryleden een voorbeeld kür beoordelen die zij na de clinic met de nieuwe tips nog een keer zullen herbeoordelen. Tijdens de clinic zullen er met drie hoofdonderwerpen gewerkt worden waarvan het eerste onderwerp de muziekkeuze zal zijn. De keuze van de muziek draagt namelijk enorm bij aan de gehele harmonie en moet dan ook goed bij zowel de proef als het paard passen.

Tempo
Vervolgens zullen Stephan en Barbara de juryleden, maar ook het publiek, meer vertellen en laten zien over hoe je de juiste opbouw van de muziek aanpast aan de proef en het paard. Elk paard beweegt namelijk anders waardoor niet elk paard precies op elke muziek past. Ook de overgangen en het tempo van de muziek zijn belangrijk wanneer een paard naar een andere gang gaat of een bepaalde oefening uitvoert.

De clinics van Stephan Buitenbos en Barbara Boot van To the Music zijn voor menig dressuurliefhebber enorm interessant aangezien het onderdeel muziek vaak onbehandeld blijft. Mis deze kans dan ook niet om de clinic op zondag bij te wonen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en de clinic van Stephan en Barbara op zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.

 

First place for Katelijne Maes

This morning Katelijne Maes kept the win in his own country during the individual Junior class. Together with Ibou van de Kapelhoef (Lord Loxley) she showed a regular test with a beautiful execution of the shoulder inwards and half pirouette.

With a total of 71.765% the duo stayed ahead of fellow countryman Karoline Sofie Vestergaard with Junior Hit (Sandro Hit). The Belgian was placed on one by one of the three jury members. With 70.411%, the duo was just ahead of Pem Verbeek with Fernando Torres (Florencio 2).

The Belgian Jette de Jong also drove to 70%. Together with Heavenly Charming (Charmeur) de Jong rode to fourth place.

View the full overview with the results here.

Due to the extensive program and clinic of Tineke Bartels on Saturdays and Sundays, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.
Source: Equnews
Photo: DigiShots

Katelijne Maes laat Belgisch volkslied klinken

Deze ochtend heeft Katelijne Maes de winst in eigen land gehouden tijdens de individuele Junioren rubriek. Samen met Ibou van de Kapelhoef (Lord Loxley) liet zij een regelmatige proef zien met mooie uitvoering van de schouderbinnenwaarts en halve pirouette.

Met een totaal van 71,765% bleef het duo voor op landgenote Karoline Sofie Vestergaard met Junior Hit (Sandro Hit). De Belgische werd door één van de drie juryleden op één geplaatst. Met 70,441% bleef het duo nipt voor op Pem Verbeek met Fernando Torres (Florencio 2).

Ook de Belgische Jette de Jong reed naar 70%. Samen met Heavenly Charming (Charmeur) reed de Jong naar de vierde plek.

Bekijk hier het volledig overzicht met de uitslagen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.