Experience CDI4* Lier as VIP

During CDI4 * Lier it is also possible to enjoy the dressage sport while enjoying extra luxury. With VIP arrangements, visitors are provided with a VIP table with the best view of the ring where all the spectacle takes place.

VIP lodge
The VIP lodge of CDI4 * Lier is the perfect location for networking as a visitor. In addition, this space is also regularly used to invite guests for a special experience. The VIP lodge has an excellent restaurant. Because what could be better than enjoying the highest level of dressage while enjoying a snack and drink while working on a social network?

More information about the VIP options can be found here.

Viersterren dressuur CDI Lier

Beleef CDI4* Lier als een VIP

Het is tijdens CDI4* Lier ook mogelijk om van de dressuursport te genieten onder het genot van extra luxe. Met een VIP-arrangementen zijn bezoekers voorzien van een VIP-tafel met het beste uitzicht op de ring waar al het spektakel plaatsvindt.

VIP-loge
De VIP-loge van CDI4* Lier is de perfecte locatie om als bezoeker te netwerken. Daarbij wordt deze ruimte ook regelmatig gebruikt om gasten uit te nodig voor een bijzondere ervaring. De VIP-loge is voorzien van een uitstekend restaurant. Want wat is er nu beter dan genieten van het hoogste niveau van de dressuursport onder het genot van een hapje en drankje én daarbij werken aan een sociaal netwerk?

Meer informatie over de VIP-mogelijkheden staan hier.

Clinic with Tineke Bartels during CDI4* Lier

Apart from the great competition program that CDI4 * Lier has to offer from 26 February to 1 March, there is also a clinic with no one less than Tineke Bartels on the program. Tineke’s clinics are not only known for her professional vision, but also for her dose of humor. With the theme “from international pony rider to Grand Prix rider” it promises to be a clinic that both younger and older horse lovers should not miss.

Learn to ride a horse more consciously
The exclusive clinic of Tineke Bartels will take place on Saturday 29 February from 7:30 PM to 8:30 PM. During this hour, four riders will appear in the track, each of which will deal with a different part of the training of a sport horse for 15 minutes with Tineke. Despite the different levels that are on offer, the red line of the clinic will be how you can learn to ride more consciously as a rider and how a horse learns.

Start at the basics
The clinic will start with a pony rider. Focused on awareness, we look at how better communication can arise between the pony and rider and how you can sit as independently as possible. Then the pony rider is alternated by a Junior rider who is already one step further in the training of the horse. This combination will work on one of the most important steps aimed at top sport, namely the basis of the horse.

On to the higher work
The last half hour of the clinic, Tineke starts working with both a Young Rider rider and a GP / U25 rider. With the Young Rider the focus will be on how you can ride to a better collection and creation. When this is done, work can be done on, for example, riding a work pirouette and apartments. The GP / U25 rider will go a step further into the collection and work towards the piaffe and passage.

In short, a clinic where visitors receive a wealth of information in an hour that is relevant to everyone and indispensable when training a horse.

CDI4 * Lier is a dressage event that you don’t want to miss! Admission is free on Wednesday, Thursday and Friday. Due to the extensive program on Saturdays and Sundays, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.

Clinic met Tineke Bartels tijdens CDI4* Lier

Buiten het mooie wedstrijdprogramma dat CDI4* Lier 26 februari t/m 1 maart te bieden heeft, staat er ook een clinic met niemand minder dan Tineke Bartels op de planning. Niet alleen staan de clinics van Tineke bekend om haar vakkundige visie, maar ook door de dosis humor die zij met zich meebrengt. Met als thema ‘van internationale pony ruiter naar Grand Prix ruiter’ belooft het een clinic te worden die zowel de jongere als de oudere paardenliefhebbers niet mag missen.

 Bewuster leren paardrijden
Op zaterdag 29 februari zal van 19:30 uur tot 20:30 uur de exclusieve clinic van Tineke Bartels plaatsvinden. Tijdens dit uur zullen vier ruiters in de baan verschijnen die elk een kwartier met Tineke een ander onderdeel van de opleiding van een sportpaard zullen behandelen. Ondanks de verschillende niveaus die aanbod komen zal de rode lijn van de clinic zijn hoe je als ruiter bewuster kan leren paardrijden en hoe een paard leert.

Beginnen bij de basis
De clinic zal beginnen met een ponyruiter. Gefocust op bewustwording wordt gekeken hoe er een betere communicatie kan ontstaan tussen de pony en ruiter en hoe je zo onafhankelijk mogelijk kan zitten. Vervolgens wordt de ponyruiter afgewisseld door een Junioren ruiter die al een stap verder is in de opleiding van het paard. Deze combinatie zal werken aan één van de belangrijkste stappen richten de topsport, namelijk de basis van het paard.

Op naar het hogere werk
Het laatste half uur van de clinic gaat Tineke aan de slag met zowel een Young Rider ruiter als met een GP/U25 ruiter. Bij de Young Rider zal de focus liggen op hoe je naar een betere verzameling en oprichting kan rijden. Wanneer dit voor elkaar is kan er gewerkt worden aan bijvoorbeeld het rijden van een werkpirouette en appuyementen. Met de GP/U25 ruiter zal nog een stap verder worden ingegaan op de verzameling en naar de piaffe en passage worden toe gewerkt.

Kortom een clinic waar de bezoekers in een uur een schat aan informatie krijgen die voor iedereen relevant is en onmisbaar is bij de opleiding van een paard.

CDI4* Lier is een dressuurevenement wat jij niet wil missen! Toegang is gratis op woensdag, donderdag en vrijdag. Door het uitgebreide programma op zaterdag en zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.

 

 

 

 

 

 

Joli Lodger also sponsor of CDI4 * Lier

CDI4 * Lier is made possible by a number of great sponsors. One of these sponsors is Joli Lodger. This is a company that helps its customers find the perfect holiday home or mobile home. The organization of CDI4 * Lier is therefore pleased that this sponsor is also committed to making the event a success from 26 February to 1 March.

Joli Lodger
The Belgian company specializes in the import and sale of mobile homes and holiday homes. What is unique about Joli Lodger is that they do not focus on a specific price segment, but really want to find something suitable for everyone’s budget. Whether this is a cottage by the sea, in the mountains or more central, Joli Lodger has the appropriate solution.

Total package
Not only is it possible to purchase a holiday home or mobile home at Joli Lodger, the team also helps if a customer is looking for a spot for their new caravan, for example. It is even possible to have the transport from the mobile home to the possibly new pitch carried out via the company. In this way, their customers receive a true total package and are not thrown in at the deepest moment when they purchase a holiday home or mobile home.

CDI4 * Lier is a dressage event that you don’t want to miss! Admission is free on Wednesday, Thursday and Friday. Due to the extensive program on Saturdays and Sundays, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.

Joli Lodger ook sponsor van CDI4* Lier

CDI4* Lier wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal mooie sponsoren. Eén van deze sponsoren is Joli Lodger. Dit is een bedrijf wat haar klanten helpt met het vinden van het perfecte vakantiehuis of stacaravan. De organisatie van CDI4* Lier is dan ook blij dat óók deze sponsor zich inzet om 26 februari t/m 1 maart het evenement tot een succes te maken.

Joli Lodger
Het Belgische bedrijf is gespecialiseerd in de import en verkoop van stacaravans én vakantiehuizen. Uniek aan Joli Lodger is dat zij zich niet op een specifiek prijssegment richten, maar echt voor ieders budget iets passends kunnen en willen vinden. Of dit nu een huisje is aan zee, in de bergen of juist wat meer centraal, Joli Lodger heeft de passende oplossing.

Totaalpakket
Niet alleen is het bij Joli Lodger mogelijk om een vakantiehuis of stacaravan aan te schaffen, ook helpt het team als een klant opzoek is naar een staplek voor bijvoorbeeld hun nieuwe caravan. Het is zelfs mogelijk om het vervoer van de stacaravan naar de eventueel nieuwe staplaats via het bedrijf te laten uitvoeren. Op deze manier krijgen hun klanten een waar totaalpakket en worden zij niet in het diepe gegooid op het moment dat zij een vakantiehuis of stacaravan aanschaffen.

CDI4* Lier is een dressuurevenement wat jij niet wil missen! Toegang is gratis op woensdag, donderdag en vrijdag. Door het uitgebreide programma op zaterdag en zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.

 

 

Live stream from ClipMyHorse.TV

CDI4 * Lier can also be followed live this year. The well-known online platform ClipMyHorse.TV will provide a live stream during the event. Through this live stream, it is possible for fans to watch their favorite participant or section anywhere in the world.

ClipMyHorse.TV
The online platform ClipMyHorse.TV is highly regarded in the horse world and provides live streams of horse events around the world. The organization of CDI4 * Lier is therefore very happy that they will be present again this year to let everyone enjoy all the wonderful sport during the event.

Program
CDI4 * Lier again offers a nice and diverse program this year for both the participants and the visitors. In addition to the various sections that are being ridden, there is also the possibility of attending a clinic with Tineke Bartels. With the theme of international pony to Grand Prix rider, it promises to be an interesting clinic.

The full program can be found here.

CDI4 * Lier is a dressage event that you don’t want to miss! Admission is free on Wednesday, Thursday and Friday. Due to the extensive program on Saturday and Sunday, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.

Livestream van ClipMyHorse.TV

CDI4* Lier zal ook dit jaar live te volgen zijn. Het welbekende onlineplatform ClipMyHorse.TV zal tijdens het evenement een livestream verzorgen. Via deze livestream is het voor fans mogelijk om overal ter wereld te kijken naar hun favoriete deelnemer of rubriek.

ClipMyHorse.TV
Het onlineplatform ClipMyHorse.TV staat hoog aangeschreven in de paardenwereld en verzorgd livestreams van paardenevenementen over de hele wereld. De organisatie van CDI4* Lier is dan ook erg blij dat zij óók dit jaar weer aanwezig zijn om iedereen te laten mee genieten van alle prachtige sport tijdens het evenement.

Programma
CDI4* Lier biedt dit jaar weer een mooi en divers programma aan wat zowel voor de deelnemers als voor de bezoekers. Zo is er buiten de verschillende rubrieken die worden verreden ook de mogelijkheid om een clinic met Tineke Bartels bij te wonen. Met als thema van internationale pony naar Grand Prix ruiter’ belooft het een interessante clinic te worden.

Het volledige programma staat hier.

CDI4* Lier is een dressuurevenement wat jij niet wil missen! Toegang is gratis op woensdag, donderdag en vrijdag. Door het uitgebreide programma op zaterdag en zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.

 

CDI Lier 2020 program announced

The fourth edition of CDI Lier is just around the corner. From February 26 to March 1, the top of the dressage can be found in Belgian Lier to participate in this highly appreciated competition. Partly due to the fine accommodation and the sporty atmosphere, CDI Lier is not only loved by Belgian dressage riders, but also by riders from neighboring countries.

High level
What CDI Lier makes, according to the participants, a nice event to compete is the fact that different classes are offered. Participants can register with the Children, Ponies, Juniors, Young Riders, U25 and the 4 * Small and Big Tour. Great prizes can be won at all categories where cash prizes can be as high as € 9,000 with a total prize pool of € 40,000.

Inviting program
In addition to the inviting program for the participants, CDI Lier is also particularly attractive for visitors to come and watch. There are several stands from Kingsley Saddles, Rosa Collection, Semper Fi, Jolly Lodger and Lydia DeHertoge where various equestrian items are offered. On February 29 Tineke Bartels gives a clinic where dressage enthusiasts can indulge themselves.

View the full program here.

Programma CDI Lier 2020 bekend

De vierde editie van CDI Lier staat alweer voor de deur. Van 26 februari tot en met 1 maart zal de top van de dressuursport in Belgische Lier te vinden zijn om deel te nemen aan deze hoog gewaarde competitie. Mede door de fijne accommodatie én de sportieve sfeer is CDI Lier niet alleen geliefd bij de Belgische dressuurruiters, maar ook bij de ruiters uit de buurlanden.

Hoog niveau
Wat CDI Lier ook, volgens de deelnemers, fijn starten maakt is het feit dat er verschillende klassen worden aangeboden. Zo kunnen deelnemers zich inschrijven bij de Children, Ponies, Junioren, Young Riders, U25 en de 4* lichte en zware tour. Bij alle rubrieken vallen mooie prijzen te winnen waarbij de geldprijzen kunnen oplopen tot maar liefst €9.000,-, met een totale prijzenpot van € 40.000,00.

Uitnodigend programma
Buiten het uitnodigende programma voor de deelnemers, is CDI Lier ook voor bezoekers bijzonder aantrekkelijk om te komen kijken. Zo zijn er meerdere stands van onder andere Kingsley Saddles, Rosa Collection, Semper Fi, Jolly Lodger en Lydia DeHertoge waar verschillende paardensportartikelen worden aangeboden. Op 29 februari geeft Tineke Bartels een clinic waarbij dressuurliefhebbers hun hart kunnen ophalen.

 

Bekijk hier het volledige programma.