helen erbe

Helen Erbe wint Young Rider Team Test

Er werd gisteravond tot laat gereden. Het programma van de eerste dag afgesloten met de CDI  Young Riders Team Test, gesponsord door Henders & Häzel. In deze proef reed Helen Erbe naar de eindzege door als enige boven de 70% te scoren.

De Duitse amazone won met 71,324% in het zadel van Fürst Kaspar (Fürst Piccolo). Het paar ging even de mist in bij de wissel om de drie maar wist wel uit te blinken met een knappe uitvoering van o.a. de vliegende wissels en halve pirouette.

Samen met haar 10-jarige Dear Friend 2 (Danone 1) reed de Belgische amazone, Suraya Hendrikx naar de tweede plaats met 69,853%. Hendrikx liet een mooie proef zien maar kampte even met een miscommunicatie in de halve pirouette. Hendrikx moest haar tweede plaats wel delen met de Nederlandse-amazone Zoe Kuintjes.

In het zadel van de 10-jarige Cupido (Tuschinski) plaatste de Nederlandse amazone zich op de gedeelde tweede plaats met eveneens 69,853%. De Nederlandse werd door één van de drie juryleden op één geplaatst. Het paar liet een standvastig optreden zien.

Bekijk hier het volledig overzicht met de uitslagen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.
Bron: Equnews 
Foto: DigiShots 

helen erbe

Helen Erbe wint Young Rider Team Test

They drove late last night. The program of the first day concluded with the CDI Young Riders Team Test, sponsored by Henders & Häzel. In this test Helen Erbe drove to the overall victory by being the only one to score above 70%.

The German rider won 71.324% in the saddle of Fürst Kaspar (Fürst Piccolo). The pair went astray at the turnout every three, but managed to excel with a clever version of the flying turnouts and half pirouette.

Together with her 10-year-old Dear Friend 2 (Danone 1), the Belgian rider, Suraya Hendrikx, rode in second place with 69.853%. Hendrikx showed a nice test but struggled with a miscommunication in the half pirouette. Hendrikx had to share her second place with the Dutch rider Zoe Kuintjes.

In the saddle of the 10-year-old Cupid (Tuschinski), the Dutch rider placed in shared second place with also 69.853%. The Dutch was placed on one by one of the three jury members. The couple showed a steadfast performance.

View the full overview with the results here.

Due to the extensive program and clinic of Tineke Bartels on Saturdays and Sundays, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.
Source: Equnews
Photo: DigiShots

 

Frederikke Gram Jacobsen wint met Ryvangs Zafina de Junioren

In de Junioren Landenproef hebben de Belgische deelnemers goede zaken gedaan. Proefwinst kwam op naam van Frederikke Gram Jacobsen met Ryvangs Zafina (Blue Hors Zack).

De Deense amazone reed naar 72,172% en bleef daarmee een procent voor op de Nederlandse Shanna Baars met Farzana G (Ampère). Baars haar proef was met 71,111% goed voor de tweede plaats en mooi voor op landgenote Micky Schelstraete die volgde op de derde plek met Grand-Charmeur (Apache).

Voor eigen publiek reed Katelijne Maes met Ibou van de Kapelhoef (Lord Loxley) naar de vierde plek met een totaal van 70,505%. Twee juryleden plaatsten de  Belgische op de tweede plaats. Pem Verbeek scoorde met Fernando Torres (Florencio) eveneens boven de 70%.

De Belgische Karoline Sofie Vestergaard volgde op de zesde plek met Junior Hit.

Bekijk hier het volledig overzicht met de uitslagen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.
Bron: Equnews 
Foto: DigiShots 

Frederikke Gram Jacobsen wins with Ryvangs Zafina during Team Test

The Belgian participants did good business in the Team Test for Juniors. Test profit was won by Frederikke Gram Jacobsen with Ryvangs Zafina (Blue Hors Zack).

The Danish rider rode to 72.172% and was one percent ahead of the Dutch Shanna Baars with Farzana G (Ampère). Baars’ test was 71.111% good for second place and nice for fellow countryman Micky Schelstraete who followed in third place with Grand-Charmeur (Apache).

Katelijne Maes took Ibou van de Kapelhoef (Lord Loxley) to fourth place with a total of 70.555% for his own audience. Two jury members placed the Belgian in second place. Pem Verbeek scored with Fernando Torres (Florencio) also above 70%.

The Belgian Karoline Sofie Vestergaard followed in sixth place with her Junior Hit.

View the full overview with the results here.

Due to the extensive program and clinic of Tineke Bartels on Saturdays and Sundays, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.
Source: Equnews
Photo: DigiShots

 

Sophia Boje Obel Jørgensen succesvol met Adriano B bij de pony’s

Zojuist heeft de Deense amazone, Sophia Boje Obel Jorgensen (foto) met Adriano B de internationale pony rubriek gewonnen. De Deense hield daarbij Evi van Rooij van de eindzege. De Nederlandse reed vorige week nog naar winst in de KNHS-Felix Hippisch Cup en zet zo haar sterke prestaties verder met King Stayerhof’s Jango (Kosmo van Orchids).

De Deense amazone won met Helgstrand Dressage’s Adriano B (Angelo B) onder het zadel. Het paar scoorde 74,238% wat hen een eerste plaats opleverde. De proef van Evi van Rooij kende vele hoogtepunten. De Nederlandse amazone scoorde een totaal van 73,000%.

De derde plaats kwam op naam van Martha Raupach en Mad Max WE die met een score van 71,096%  de Duitse amazone Jill Bogers met First Hummer (70,953%) achter zich liet. Het Nederlandse jurylid Jeannette Wolfs plaatste haar aan kop, maar haar Duitse collega bij E plaatste Bogers als negende en het Franse jurylid bij M waardeerde de proef van Bogers met een vijfde plaats.

Bekijk hier het volledig overzicht met de uitslagen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.
Bron: Equnews 
Foto: DigiShots 

Sophia Boje Obel Jørgensen successful with Adriano B

The Danish rider, Sophia Boje Obel Jorgensen (photo) has just won the international pony competition with Adriano B. The Danish kept Evi van Rooij from the overall victory. The Dutch raced for a win in the KNHS-Felix Equestrian Cup last week and continues her strong performance with King Stayerhof’s Jango (Kosmo van Orchids).

The Danish rider won with Helgstrand Dressage’s Adriano B (Angelo B) under saddle. The pair scored 74.238% which earned them first place. The trial of Evi van Rooij had many highlights. The Dutch rider scored a total of 73,000%.

Third place went to Martha Raupach and Mad Max WE who with 71.096% left the German rider Jill Bogers behind First Hummer (70.953%). Dutch jury member Jeannette Wolfs placed her in the lead, but her German colleague at E placed Bogers in ninth place and French jury member at M rated Bogers’ test with a fifth place.

View the full overview with the results here.

Due to the extensive program and clinic of Tineke Bartels on Saturdays and Sundays, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.
Source: Equnews
Photo: DigiShots

 

Kebie Raaijmakers and Happy Feet open CDI winch with over 78%

The Dutch Kebie Raaijmakers has made a strong start on the international CDI winch. In the first section, a section for Children, the Dutch held back the competition with Happy Feet (Tuschinski x Animo). The pair scored more than 78% with 78.637%. In addition to the victory, that score was good for a new international personal record.

The big jury difference of eight percent is striking in the score. The Belgian jury member Jacques van Daele found the trial of Kebie Raaijmakers and Happy Feet worth 85,000%. The German jury member Thomas Kessler came to 72.273% and a third place.

The second place was for the German rider Clara Paschertz. She rode Danubio (Dante Weltino OLD) to 77.500%. Veerle Van Hof completed the podium with Don Diablo. The Dutch couple collected 73.637%.

Amber Schelstraete followed with Burberry for Maura Knipscheer with Amaretto. In front of his own audience, Brittany Clabots rode Fluegel to sixth place with 67.841%.

View the full overview with the results here.

Due to the extensive program and clinic of Tineke Bartels on Saturdays and Sundays, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.
Source: Equnews
Photo: DigiShots

Kebie Raaijmakers en Happy Feet openen CDI Lier met dik 78%

De Nederlandse Kebie Raaijmakers is sterk begonnen aan de internationale CDI Lier. In de eerste rubriek, een rubriek voor Children, hield de Nederlandse de concurrentie achter zich met Happy Feet (Tuschinski x Animo). Het paar scoorde ruim 78% met 78,637%.  Die score was naast de overwinning goed voor een nieuw internationaal persoonlijk record.

Opvallend in de score is het grote juryverschil van bij acht procent. Het Belgische jurylid Jacques van Daele vond de proef van Kebie Raaijmakers en Happy Feet 85,000% waard. Het Duitse jurylid Thomas Kessler kwam tot 72,273% en een derde plek.

De tweede plaatst was voor de Duitse amazone Clara Paschertz. Zij reed Danubio (Dante Weltino OLD) naar 77,500%. Veerle Van Hof vervolledigde het podium met Don Diablo. Het Nederlandse paar verzamelde 73,637%.

Amber Schelstraete volgde met Burberry voor Maura Knipscheer met Amaretto. Voor eigen publiek reed Brittany Clabots met Fluegel naar de zesde plaats met 67,841%.

Bekijk hier het volledig overzicht met de uitslagen.

Door het uitgebreide programma en de clinic van Tineke Bartels op zaterdag en zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.
Bron: Equnews 
Foto: DigiShots 

The start lists CDI4* Lier are online

After the earlier announcement of the program during CDI4 * Lier, the starting lists are now also online. The event will kick off on March 26 at 11:00 AM with the CDI Children section sponsored by Kingsley Saddles. Thanks to the live stream of ClipMyHorse.TV it is possible to follow the headings live during the event.

Varied program
The program of CDI4 * Lier is a nice mix of the different categories that are the upcoming days. On 29 March, for example, both the Pony, Juniors, Young Riders and U25 participants will ride the Freestyle. During the Freestyle the harmony between horse and rider comes up even more than usual, which gives goose bumps to many visitors. In addition, a clinic is also provided by Tineke Bartels with the theme “from international pony rider to Grand Prix rider”.

Do you want to encourage your favorite participant? View here on the starts list when you can see your idiole riding in real life. It is of course also possible to follow everything via this live stream.

CDI4 * Lier is a dressage event that you don’t want to miss! Admission is free on Wednesday, Thursday and Friday. Due to the extensive program on Saturdays and Sundays, admission costs 10 euros per person, which is charged at the entrance.

Startlijsten van CDI4* Lier online

Na de eerdere bekendmaking van het programma tijdens CDI4* Lier staan nu ook de startlijsten online. Op 26 maart om 11:00 uur zal het evenement van start gaan met de CDI Children rubriek die gesponsord wordt door Kingsley Saddles. Dankzij de livestream van ClipMyHorse.TV is het mogelijk om de rubrieken tijdens het evenement live te volgen.

Afwisselend programma
Het programma van CDI4* Lier is een mooie mix van de verschillende rubrieken die per dag verreden worden. Zo wordt op 29 maart door zowel de Pony, Junioren, Young Riders én U25 deelnemers de Kür op Muziek gereden. Tijdens de kür komt nog meer dan normaal de harmonie tussen paard en ruiter naar boven wat bij veel bezoekers voor kippenvel zorgt. Daarbij wordt er ook nog een clinic verzorgt door Tineke Bartels met als thema ‘van internationale pony ruiter naar Grand Prix ruiter’.

Wil jij jouw favoriete deelnemer aanmoedigen? Bekijk hier op de startlijst wanneer jij jouw idiool in het echt kan zien rijden. Het is natuurlijk óók mogelijk alles via deze livestream te volgen.

CDI4* Lier is een dressuurevenement wat jij niet wil missen! Toegang is gratis op woensdag, donderdag en vrijdag. Door het uitgebreide programma op zaterdag en zondag kost de toegang 10,- euro p.p. wat verrekend wordt bij de ingang.